073-681 13 37 lukas@lbrenovering.se

LB Renovering AB – Experter på att renovera fasader och balkonger.

Vi på LB Renovering AB har många års erfarenhet av totalrenoveringar av både balkonger och fasader.

Vi har den kunskap och de behörigheter som krävs och garanterar att du blir nöjd med slutresultatet.

LB Renovering AB - Experter på att renovera fasader och balkonger

Vi är experter på att renovera balkonger

Vi arbetar med och projektleder balkongrenoveringar, som en del i en fasadrenovering eller som enskilt projekt där vi bara renoverar balkongerna.

LB Renovering AB - Experter på att renovera fasader och balkonger

Vi har många års erfarenhet och kunskap av att renovera fasader

En fasadrenovering med genuint hantverk är en god investering och förbättrar fastighetens ekonomi långsiktigt. När en fasad inte underhålls riskerar man vittring av fogar med fuktgenomsläpp och mögelangrepp som följd.

Förutom fasadrenoveringar och fasadbyten utför vi på LB Renovering AB också takrenovering och takomläggningar.

Takarbeten

Förutom fasadrenoveringar och fasadbyten utför vi på LB Renovering AB även takrenovering och takomläggning.

LB Renovering AB - Experter på fönstermontage.

Fönstermontage

LB Renovering AB utför också allt inom fönsterbyten, fönsterrenovering och montering.